HALLO WELPEN Aanstaande zaterdag hebben we om 2 uur hordei Het Sinter klaasfeest ziteer weer op, en zoals jullieweten staat Kerstmis al weer bijna voor de deur* We willen dit jaar in plaats van de kerstviering een PRESTATIETOCHT in Kerstsfeer houden^ We zullen dit doen °P donderdagavond 21 december (we beginnen vroeg) In verband met de voorbereiding willen we wel graag weten hoeveel oudeËs er mee doen* Vul daarom het onderstaande strookje in, knip het uit en geef het Uw kin aanstaande zaterdag mee naar de horde. Bij voorbaat hartelijk dank. De leidsters.' NAAM WELP De ouders zullen wel/niet deelnemen aan de oriëntatietocht op 21 december. (Wanneer ëén van de ouders meedoet, vermeld dit dan ook even). Doorstrepen wat niet van toepassing is. ------ - Handtekening DE WINTERSCHIEDER IS ER WEER, VANAF 20 NOVEMBER {1978 TOT EN MEt 9 MAART 1979." j WIS GEVEN U GRAAG ALLE TNLICHTINGEN EN REGELEN OOK DE AANVRAAG VOOR U. - SCHILDERSBEDRIJF jr 0. THI3SS E- -N-en ZN. TEL. Ó4789-- 1229 S W 0 L G E N i 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 15