Voor degenen die aan de beurt zijn (U ontvarfgt hiervan beridht via uw leiders) zal vrijdagavond en zaterdagmor- gen de VERPLICHTE sportkeuring geschieden in de polikli niek van St.SèBcatius te Vgnray, -Iedereen dient gedoucht en voorzien van rein ondergoed te verschijnen. Bovendien dient iedereen een "hanteerbaar" flesje (eigen) urine mee' te brengen en is tijdens de keu- ring kauwgum in de mond verboden, In ieders eigen belang en ook in het belang voor DIS is men verplicht aan een -en ander gevolg te geven. Bij e-ventuele verhindering gelieve men kontakt- met de leider op t-e .nemen, doch ofwel vrijdag ofwel zaterdag moet men verschijnen,-dit alles voor een vlot verloop, Voorbeschouwing alsmede terugblik competitiehelft DIS 1 t flogelijk was ons eerste een iets betere klassering toebedachtdoch de competitie is nog niet ten* einde, Weliswaar zal het moeilijk worden, maar dit geldt ook voor de directe concurrenten Resig en BW 2. Ofschoon o-ver een kampioenschan niet mag worden gepraat zou het wel mooi zijn.om te blieven meedoen, hetgeen toch mogelijk is. Vooral indien de opgaande lijn en sfeer van de laatste weken nog iets zal groeien. Zondag wacht de thuiswe dstrijd tegen Pleerlo 2, en^met een korte herinnering qan de eerste wedstrijd in Pleerlo, zal iedereen wel weten wat te doen staat, j DIS 2, Vooraf wisten we reeds dat ons tweede het moeilijk zou krijgen, doch de huidige klassering is beslist geen tegenvaller, Het tweede zal nog enige puntjes moeten ver garen hetgeen zeker moet kunnen. Er werd diverse partijen goed gevoetbald, toch werden door pech enige puntjes ver speeld. Indien men het onberekenbare IDsselsteyn 2 niet onderschat behoort een goed resultaat zeker niet tot de onmogelijkhe den, DlS 3Dat dit team halverweg een koppositie zou innemen, had niemand gedahct. De gedeelde eerste plaats (met Monè tagnards 5) zal echter niet gemakkelijk te handhaven zijn. Ten eerste ontbreekt een vgst elftal (teveel spelers) en hoewel alles wordt geprobeerd om een ieder aan ?ijn trek ken te laten komen, kan deze doelstelling punten kosten. Ook schort het bij enkele toch wel goede spelers soms aan dtr juiste mentale- instelling. Indien iedereen zich echter PIL DIS.CH.E. SPORTKEURJNG s - V Ra*ai- i. -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 11