Q c r TELEFOONCEL WONINGBOUW s De gemeente heeft de PTTin, M a a s t r i c h t verzocht om-QVer te gaan tot.: het plaatsen van een telefoon cel in G^rlo. Deze telefooncgi zeiwaarschijn lijk geplaatst worden bij de brievenbus van de de PTT, d.w,z# links van het schoollooppad, Zij, die ingeschreven staan voor particuliere woningbouw bij de gemeente, zullen binnenkort door de gemeente benaderd worden over de mogelijk heden binnen het plan en kavelsitüering. De werkgroep woningbouw en woonomgeving vindt de sociale woningbouw (huur-en bejaardenwoningen) een zeer urgente zaak en zal er dan ook al het .mogelijke aan doen om, dit d~e' gemeente --duidelijk te maken*. Wij, hopen dan dat de gemeente en pro- VinKSie dit feit zullen onderstrepen en dat er daadwerkelijk aan gewerkt gaat worden* DTDNY 51U SST RA A T i E,r. is met de grondwerkzaamheden begonnen wat TT betreft dan aanleg van deze straat. Gok de rio- v - lering is --inmiddels geplaatst. WOONOMGEVING est. De lijst met betrekking tot de groenvoorziening is naar de gemeente gestuurd. De aanplant zal in hét voorjaar van 1979 - plaatsvinden» Bij deze bestellijst is'-te vens',de g roenaanplant besteld Vo.or het gemeenteströokje bij Mevr, Houwen aan de Jrg. ...Ijd. Nr...2.... Datum.3.Q...mv.e.m.b.e?r..,:19 7 8 Redaktie-adres: Haaiak^er 32 Tel. 6 80 kopie binnen vópr dinsdags 18.00 uur :'l J7M n \:-r' c- v s I 0B9- DORPS INFO i t i j V/ -T

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1