s plaats, temeer daar deze hoek ook kosteloos werd aangeboden, waarvoor nu reeds mijn aèlerhartelijkste dank aan de heer en mevrouw Camps-UillemsBij de hoek He.erloseweg- Ericawe§ verwachtte men eok grote bezwaren van de gemeente Venray, i.v.m, het onover zichtelijk worden van dit kruispunt door een daar te bouwen kapel. Dat zal zeker niet het geval zijn bij de hoek H0ogriebroekseweg-Blakterwegwaar het uitzicht op de krui sing nu immers erg belemmerd wordt door het daarop gelegen bos. Dit uitzicht zou bij de bouw. .van een kapel op die hoek: zélfs zeer verbeterd worden, - üJe zullen dus.daar de kapel gaan bouwen. Ik zal alvast beginnen met de nodige stappen daartoe te doen bij het gemeentebestuur. Ook stellen we ons voor met het kerkbestuur en de heer G,Camps en verdere belangstellenden ebns een tocht te gaan maken langs diverse wegkapellen in Limburg en het nabije Duitsland, om daardoor een idee te krijgen, hoe de kapel- ongeveer moet worden. Dan dient er ook een architect aangewezen om een ontwerp volgens die idee te maken. En daarna zullen we dan met zijn allen tezamen de kapel gaan bouwen, Hierbij moet vooropgesteld worden, dat ze de parochie niets mag kosten, Hag ik dientengevolge verwachten, dat de. grondwerkers, metselaars, timmerlui, dakdekkers, stucadoors,. schilders en de verdere benodigde; aTbeidslieden van ,ons dorp zich kosteloos in hun vrije tijd bij. de boüw zullen inzetten? Daardoor zouden alvast de zwaarste kosten komen te vervallen. En mag' i'k" verder van degerfen, die niet door hun arbeid kunnen hel pen, zoveel giffen in materialen en geld verwachten, dat alle verdere onkosten daardoor gedekt zouden zijn In de 32 enquete-formulieren staan voor beide vormen van onder—'-' rkelijk met de bouw beginnen zal ik steuning al heel wa^t toezeggingen. En eer wij daadwe allen, die niets toezegden, nog wel eens benaderen. Ik wil dan eindigen met nogmaals een beroep te doen op U allen, U gelooft niet, welk ..een grote zegen U over onze gehele dorpsgemeenschap in het algemeen en over U zelf en Uw gezin in het bi-jzonder zult afroepen door het bouwen van deze Haria-kapel» Het is trouwens ecg passend eerherstel voor-.de smaad onze Heer aangedaan door het roven en -beschadigen van '2 onzer weg.krqi^en, - ,i uur: \i: Laat das geheel Oirlo zijn beste beentje voorzetten ter ere van onze God en Zaligmaker Dezus Christus en van zijn lieve 'Hoed.er Haria, Pastoor Gelissen n - ;.-p 3

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9