ti2SII=i====2ii======ii=2= - Het schuttersgeweld van het Horster 'team -heeft'.DIS geen enke le kans gegeven# Robbie Steeghs moest al vroeg in de wedstrijd afhaken (een snee op zijn scheenbeen) en Horst tbonde geen clementei# Na de ruststand van 4-0 werd de eindstand in een regt matig tempo bepaald op 11-0# - STANNAIveteranen2___|~0_ Omdat er officieel geen wedstrijd Was vastgesteld troki.en de green-witten zich terug in de rustige omgeving v.d, St# Anna- accörncdatie. tijdens dit korte "trainingskamp" werd er een wed strijd gespeeld tegen het toevallig aanwezige elftal van St# Anna. Het stevige "oefenen" van daags tevoren speelde nog ieder- -een perten en hiervan profiteerde de tegenstander bekwaam. Toch mag het'-trainingskamp geslaagd worden genoemd, want onze veterenen staan weer met beide benen op de grond# KGRIN -KORTING' Op; SPORTARTIKELEN V Na.ove.rleg met pns^bestuur heeft de SPORTUINKEL MEULENDIDKS te HORST toegezegd aan alle DIS-leden (op vertoon van lidm-kaart) TIEN t f ROCENT korting te geven.op ALLE SPORTARTIKELEN, echter behalve sporttassen en gymschoenen beneden de twintig gulden# Mocht een DIS-id nog geen lidm, kaart bezitten, dan kan hij zich, indien nodig wenden tot alg. secretaris San Steeghs. DONATEURSAKTIE DIS (VOETBAL EN KORFBAL) In de week van 26 nov. zal de sportvereniging DIS haar jaar lijkse donateursak tie houden.-De spelers van het tweede elftal zullen U4 dan kaarten aanbieden- van resp. VIOF en TIEN gulden. In principe betekent een kaart van \I.Ï3F gulden en TIEN gulden, dat de Oirlose bevolking de- korfbal- en voetbalvereniging steun Bovendien heeft U met een kaart van TIEN gulden vrij entree bij alle thuiswedstrijden. Het DIS-bestuur en haar leden rekent op Uw .aller goedgeefse en bereidwillige medewerking. ORIENTATIETOCHT -DIS-LEIDING VRIODAG 24 NOVEMBER Op dit moment hebben enkele personen zich nog niet opgegeven. .De organisatie geeft betrokkenen alsnog de kans dit te doen, echter dan wel uiterlijk zaterdag a.s. U kunt ook even bellen (04787-726). UJe beginnen precies ACHT UUR -r - - 1 si 1 V f 4 m A - k

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 7