TUI NBOUWLOODS - 01 RLO GEORGANISEERD DOOR HANDBOOGSCHUTTERIJ PROG RAMMA: Z,ATERDA_G.J8_N0V._ 20.00 UUR DR IVE-1 N D1SC-0 SHOW ZONDAG 19 NOV. VANAF 14.00 ÜUR KINDEREN DIE HIER IETS WILLEN VERKOPEN KUNNEN ZICH OPGEVEN BIJ: MEVR. V. LIEROP, HOGEWEG 12 TEL. 671 HR. V. EIJK, MEERLOStWEG 12 TEL. 756 WiLLÊjVJ - ïüiLL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 6