kerkdiensten oirlo Zaterd. 19.00 Gez. H.Mis Sef Direcks 1 Zendag 8.30. Gez. H.Mis overl. leden-Broederschap v.d. H.Machutus. 7 10.00 PI. Hoogmis St. Machutus San Nelissen namens de - oude buurt; en voor Ber de 15.00 Machutuslof met zegening van de kinderen. Maandag 19.00 H.Mis t.e.v. St. Machutus. Dinsdag 19.00 H.Mis uit dankbaarheid-en voor Apolonia Nayjs Splinter en Dirk Splinter. Uioensdagl900 Gez.H.Mis sluiting octaaf v.d. H.Machutus en tot zekere intentie: tevens St. Cecilia voor de levende en overleden leden v.h. kerkkoor. Donderdag 8.00 H.M.is St. Christiaan S.teeghs enPetronella Smits. Vrijdag 8.00. H.Mis 1 Zaterd. 19.00 Gez. H.Mis Dan Nelissen en jaard. Louis Gommans en voor Karei Achten. COLLICTANTEN Zaterd. 19.00 D L.Nelissen v Zondag 8.30 D.Peepers 10.00 Fr. Verstappen 15.00 G.Schoeber MISDIENAARSDIENSTEN J. L._- Zaterd. 19.00 Gebr. Nellen - Zondag 8,30 H.Danssen-- Th-.S.chepers - 10-.00 Rv.Rijsüijek - T.Danssen 15.00 Gebr. Maas - Maand. 19.00 Gebr. Steeghs Dinsd. 19.00 T.Dijkmans -P.Versteegen Woensd. 19.00 S.Geurts - Fr. Arts Doncerd. 8.00 P.Willemssen - R.Zanders Vrijdag 8.00 M.Uillemssen - E.Geurts A J - - *1*1 f 1 1 14 f m t I V t LA*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2