MALLQ.WE L PE-N Zaterdag hebben we. om 2 uur weer horde* Denk ook allemaal dan de Sinterklaasviering op 4 december* P.S.' W'e zullen het volgende jaar van 5 ï/m 11 augustus in Will op kamp gaan# Noteer dit aivast, d.aar teleurstellingen dan voorkomen kunnen worden# We maken dit zo vroeg bekerïd, zodat U met öai eigen vakantieplannen er rekening mee kunt houden, Wij rekenen op Uw medewerking# De leidsters DAMESKOOR Zaterdag 18 nov, om 7 uur de H.Mis zingen, baandag 20 nov, is er Cecilia-feestWe beginner om 8 uur. Zorg ervoor, op-.tijd aanwezig te zijn# Op de eerste plaatsdamesbreng Uw echtge noot mee. Komt dus gezamenlijk naar di t'feest met een hongerige maag en een zonnig humeur# V Het bestuur wenst U een prettige avónd toe# 4 Het bestuur DO RPS RA A D_ A#s# dinsdag 21 november om 20.00 uur èn de basisschool is er weer een dorpsraadvergadering. Deze vergaderingen vinden in principe op de 3e dinsdag vdmaand plaats en zijn openbaar. Agenda voor deze vergadering z - opening^en notulen - ingekomen stukken - imededelingen .'.-..stand van_ zaken werkgroepen rondvraag^ en sluiting DORPSRAAD 0IRL0 i Datumdond'y. .46... -nov-ember 1978 Rcdaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur c I - - - ©b'gpO® 4. 1 - mm,*. m 4* 1 mm a 1 4 t I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1