BIL3ART-NIEUWS Uitslagen s Aklasse Onder Ons - America 9-0 Bklasse Well - Onder Ons 9-2 Dklasse Onder Ons - MiddeijB; 2-9 Programma Dklasse Onder Ons - Suolgen 21 nov» Bklasse Coppus Horst - Onder Ons 23 nov. Aklasse Onder Ons - Buliana Horst 24 nov. HARTELI3K DANK OOK NAMENS ONZE KINDEREN, VOOR DE VELE GELUKWENSEN, BLOEMEN EN CADEAUS, «DK? -WE BI3 ONS ZILVEREN HUWELI3KSFEEST VAN U MOCHTEN ONTVANGEN. 3. MARTENS i A. MARTENS - KEMMELINGS PASTOOR GERARDSSTRAAT 16 OIRLO in deze donkere dagen ••••..altijd snel op de bestemde plaats. ook voor alle ziekenfondsen A. VAN DEN BEUKEN KEMPWEG VENRAY tel. 04780-2316 b*g.g.4261 I - r V* - v A - r 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 10