0 Donderdag 9 november am kwart :o.ver twee. is' er weer Uejaarden- gymnastiek, ./n*/ Tevens is er "dan weer gelegenheid om de; contributie' te betalen IN WCONHU.IS IN STALLEN GAS- EN 0LIEST00K' Jrg. ...9Nr.-..47 -B 3 'A ;A fc D. E: N Gy R N A 5 T I E K OOR CENTRALE V - E R ld A H -M -I- N-'G SANITAIR KOUD— EN MARFlM AT E:RINSTALLATIES G. iD U Y F -ToI-'£: N...R A Y - i""»" 'l i DINSDAG T4 NOUEMBER WOENSDAG -13 NOVEMBER Redaktie-adres,Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datum.-9—fio-\/-0Wb-ei?—"i9-7fl 'd0 ,1 1 i J -> 4 - «-< f f 1 i m ««f - t 7 - 1 - f I J - t -i '-J Ij e» <- rr -t -nUI.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1