O c BANKEN GEPLAATST Dg 12 zitbanken zijn zaterdag j.l. dcor da Dorpsraad geplaatst. Wij willen bij deze de horen Gr. Custers; Gr. Verstappen; Poels en Den Hartog bedanken voor hun medewerking namens de bejaarden. M0gc- de zitbanken intensief gebruikt werden door de bejaarden en natuurlijk ook door allo anderebewoners Wij willen U er wel op wijzen, dat wij dezo banken ge plaatst hebben als zitbanken. „Bij. vernielingen zal de gemeente geen reparaties meer verrichten. Dit geldt ook voor de toestellen op het speelveldje. Wij willen de jeugd en de ouders v.d. jeugd er dan ook dringend op wijzen om zelf toezicht te houden op deze verfraaiingen. Zeker nu.dekomende maanden het groenstrook je tegenover de kerk wordt opgeknapt en dc komende lente bloembakken worden geplaatst. De Jeugd willen wij vragen LAAT ONS ALLEMAAL VAN DEZE ZAKEN GENIETEN. Dan kun Je laten zien,- dat je een echte jeugd natuurwachter bent. WONINGJOÜW 3 Dinsdag j.l. heeft de werkgroep Woningbouw v.d. Dorpsraad een zeor positief workgesprek gehad met Weth, Schols v.d. gemeen te en Dhr. v.d. Kraats. Uit dit gesprek zijn de volgende resul taten gekomen s Gezion het zeor grote aantal inschrijvingen van woning zoekenden partwoningbouw 14 j huurwoningen 1.5 tejaardenw. 10) is or eens grondig bekeken hoe het een en ander gerealiseerd kar. Jrg. .9..... Nr....4.6. Datumd.c.n.d.....2...na.v...:.; 1978 Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur J .•.-**

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1