O c d) J\X c J Datuml.g...,ok-tob-e-r--1-9-7&-- MEDEDELINGEN V.D. OUDERCOnMISSIE ENDE BASISSCHOOL Op verschillende plaatsen'in onze*buurt zal de komende weken een speelgoedtentoonstelling worden gehouden Uiie van U interesse heeft, om naar zo'n tentoonstelling derstaande data en' plaatsen 4 Blcrick Ons Huis te gaan, kan kiozen uit on vrijdag 2o ckt, zaterd, 21 okt. zondag 22 ckt. 14,00-20,00 11.00-17 00 11,00-16.00 Broekhuizenvorst basisschool Wall Melderslo Zaal Paradijs Venray MLK-school ma.and,. 23 pkt. 19,00-22,00 dinsd, 24 pkt. woensd, 25 okt, okt okt. Vierlingsbeek Zaal Nelissen In de regionale bladen zult U hier mear over kunnen SPEELGOED VOORLICHTINGSTENTOONSTELLING van de Nationale Speel- raad bostaat uit enkele honderden s.oorten speelgoed. Centraal heeft gestaan de verkrijgbaarheid van .het speelgoed op de Ned, Markt. Aangevuld met stands van kinderboeken, speelgoed van het jaar 1978; dia-serie en informatiestand. Do tentoonstellingen zijn GRATIS en voor iedereen toegankelijk. DE BASISSCHOOL VRAAGT (voor handwerken- en handenarbeidlessen LnPuES ^-ViLT Alles moet wel NIEUl'! zijn© U kunt dit kinderen mocge\'c;.? of rvon horich^jo aan onsc lil do J -J Jrg. ...9Nr44 vrijdag 27 okt. 19.00-22.00 19,00-22.00 z.aterd .zondag 20 29 16.00-18.00 19.00-22.00 14.00-16.00 11 .00-16.00 lezen. Deze Ui0L -STUKKEN VLOERBEDEKKING Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 10.00 uur 1 rv7 j\\ p - i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1