Zoals U vorige week reeds hebt kunnen lezen is er komdend ue'ekend. meer tentoonstelling van de Missie- naaikring. Hieronder vindt nogmaals de. openingstijden x - Zaterdag 7 oktöbar van 10.30 - 22.00 uur Zondag 8 oktober x van 1*0.30 - 12.30 uur 14.00 - 22.00-uur Zondag 8 oktober dfo -22.00 uur zullen de loten voor de verschillende aktiviteiten getrokken wor den. TOT ZIENS OP DE TENTOONSTELLING Redaktie-adresHaalakker 32 Tel. 680 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datum.5...e.kt.e.be.r.....1.9.7 8... 't r* £J v N v - ,s 4 LINO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1