Do algemene oudoravond is op dinsdag 3 oktobor 1978 in do basisschool* Do oudercommissio- schoolteam- Schoolbestuur, nodigen do ouders uit om do algemene ouderavond te bezoeken* Do aanvang is 20*00 uur* L 2* Ovorzicht activiteiten 3* Financieel verslag f 4. Kascontrole ,r 4* Vorkiozingon 5* Mededelingen schoolbestuur - 6, Mededelingen schoolteam 7. Afscheid juffrouw Ine KOFFIEPAUZE 1 8# Sprokeri liirA, verzekering in het algomeen on do schoolvcrzekering. 9* Rondvraag. U bont allen van harte welkom op dezo ouderavond* AGENDA 'J' \v 1 Inleiding wmmmmmmm to t -TRr 4 - «4 *<i V J» 1 f 1 .a i S 9 m V to t j J 1 4 i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 6