bracht Uim Kustors oog in oog mot do keopor on het was 3 - 1hotgoen ook de eindstand werd. Dit botekonde de eersto nederlaag voor mede-koploper EEV. Bijzondorheid: Schoidsrochtor Hay Oanssen uit TegciLen deed hot uitstekend, D.I.S. 4 - Holthoes 3 0-7 (HA) Vooraf uas hot bokond dat hot togon koploper Holthecs zoor zuaar zou worden on do uitslag bevestigt oen en ander. De ruststand bracht 0 - 4 op hot scorebord en de eind stand togon dit oppermachtige Holthees uas 0-7. Do eer had gered kunnen worden middels een strafschop doch Pie- ter Thielon koos de verkeerde vorsnnlling. D.I.S. t - GFC 2 0 -1' (HA) Qua spelopvatting kwam de overwinning terecht bij die ploeg die ze verdiende, ofschoon oen gelijkspel de ver houding toch wel"iets beter.had"woorgegevon. De bezoekers vonden elkaar voel boter, terwijl bij de thuisclub veolal te gehaast en zonder overzicht werd ge spoeld. Do eersto helft bracht een 0 - 0 stand, waarmee D.I.S, niet hoefde te mopperen. Slochts met snelheid kon de good spelende tegenstander op afstond worden gehouden. Na rust verandordo or niet voel. Wolisuaar was Dirlo iots gevaarlijker, doch dit govaar moest toveol-van 66n speler komen.Zo had Theo Hellegers poch bij con kgpbal en enige schoten, waarvan er oen do lat ranselde. Bij oen vr. schop voor do bezoekers zwaaide" do Oirlo-keepor onder de voorzet door en Grubbonvorst nam de voorsprong, welke ze niet moer uit handen gaf. De tweede D.I.S. nederlaag was oen foit. D.I.S. 3 -TOP 5 9-1 (HH) Na do warming up in do oersto helft (ruststand l - spoelde hot dorde elftal TOP 5 in do tweede helft finaal weg, mode dankzij nuttig gebruik der vleugels. Diverse kansen bleven echter nog onbenut anders had er zeker oen nog grotere uitslagingezeten.. Doelpunten voor D.I.S.: Theo Philipsen (3x) Ant. Kusters (2x) Dan Steeghs, Wim Zanders, Horman Kustors, Honk Hellegers (allen lx; UJedstrijdsecr. Hay Achten (HA)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5