D.I.S. —SENIOREN PROGRAMMA ZONDAG 1 OKTOBER half drie D.I.S. 1 - 12.15 D.I.S. 2 - tien uur D.I.S. 3 - twaalf uur D.I.S. 4 - Yssclsteyn 3 scheids.Wiel Holt - -- - - - -- huyson) Kronenbörg 1 (scheidsr. Horman Stooghs) Goystoron 3 (wodstrijdl. Frans do Mulder) ZATERDAG s 5 uur MVC - D.I.S. .(votoranon) RESULTATEN AFGELOPEN WEEKEND D.I.S. - Mcorlo (votoranon) "1-1 HA Wie doot wat? Maar niemand dood wat! En toon was hot 1-1. Deze gelijkmaker vah Moerlo viol-op oon moment dat Oirlo moor afstand look to nemen, doch achteraf was de eindstand nog niet eerrs zo-togen do spelverhouding in.'Woorlo liet de bal iets meer het.werk doen, waatbij vooral Dan Steeghs in positieve zin bij de bezoekers opviel.' Oirlo daarente gen liep toch weer iets Levoel met de bal en ondanks het aanwezige veldoVèrwicht miste men op beslissende momenten koelbloedigheid on ovorzicht-r-Na een 0 - 0 ruststand gaf Theo de.Rijck Oirlo oen, 1 - 0 voorsprong', 'waarna het ver zuimde vorder weg te lopen mot bovengenoemd gevolg. Beide teams hebben echter sportief en plezierig"gespoeld en dat is nu juist de bedoeling..... D.I.S. 2 - EEV 1 "I 3-1 "(HA)1" Voor de. rust oen zeer goede'wodstrijdwaarbij ons tweede elftal vorrassend iots sterker was. Niettemin nam Evcrts- oord de leiding toen Leo Clephas ton onrechte terugspoelde en dit do openingstreffer dor gaston inleidde (0 - 1). Kort 'daarna herstelde Leo zijn fout op vakkundige wijze, door do buitenspelval mooi te omzeilen en bohoerst te sco ren (1 - 1). Voor rust werd het zelfs 2 - 1f toen een voor zot listig verlengd-word en Wim Kueters met het hoofd scoor- do. Een oogstrelend doelpunt. Na rust zakte het spolpeil aanzienlijk en er deden zich nog weinig kansen voor. De be zoekers kondon geen .vuist maken en D.I.S. -volstond ermee □o zaakjes in de hand te houden,. Een uitgekiende pass van Limbook) l/onray 8 (wodstrijdl.Potor DIS I m ,M i j 1 i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4