wegens het ovariijdon van de hoer J.Nelisscn. Vrijdag, 29 soptombor om 2 uur do huwelijksmis zingen voor hot bruidspaar Hermsen-Oacobs Zaterdag, 30 september om 19.00 uur; do H.Mis zingen# Maandagavond2 oktober om 2C.00 uur repetitie# KE-RK POETSEN: ■-.'#•■. "7 Dinsdag om 13#30 uur kerk poetsen? s mevr. Michels - Oabobs' - mevr# Claessens - Spreeuwenborg mevr# v.d#Broek - ter Voort movr.Gommans - Maassen Zondag 1 oktober a#s# zal fanfare en drumband "Ons Genoe gen" een concert verzorgen te Wosterhovcn (bij Eindhoven), welk concert wordt gegeven tijdens de nuziekfec-sti.-nven. fanfare "Irene" te Westerhovon. -Bij dit concert zullen o.a. optreden de fanfare uit IJ in to lre de fanfare „uit Borkol on Schoft dn fan.fere—drum band ui't Qirlo# - Vanaf 13.00 tot 15.0C uur zullen de drumbands en show korpsen uit do Rogio Eindhoven .optreden# Het concert vangt aan om 15,00 .uur. Do fanfare en drum band "Ons Genoegen" zal een concert govon van 16.00 tot 17.00 uur, v Vertrek per touringcar om 14.00 uur bij MarDacq. 'Loden van fanfare en drumband worden verzocht op tijd aanwezig te zijn. Voor eventuele supportert 'welke met oigen vervoer naar Westerhovon willen gaan zij nog vermeld dat de Muziek feesten te Westorhoven worden gehouden in en fnabij de feesttent op'het sportpark aan de Aarperstraat te Wester hoven. - 4 r. Het Bestuur. De collecte :van het Prinses Beatrix fonds heeft opgebracht 169.00. -<-■£: 'f Alle" monson^ van Qirlo hartelijk dank. PRINSES BEATRIX FONDS' ,7 ONS GENOEGEN DRUMBAND fANfARE V J i f V 1 I 1*^ - 41/

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3