KERKDIENSTEN'1! Zaterdag en Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag afschaidscollecte voor Pater:Classens 19.00 Goz. H.Mis Johannes Loonen en jaar- disnst'.Martines - Philipsen. Rozenkranszondag 8.30 Gez. H.Mis Joh.Janssen en Petr.Kuy- pers Hoogmis Antoon Arts en Gertruda Pools H.Mis Maria Calh.MaassenWillem Stoeghs en Maria Janssen s H0Mis Marialof en Rozenkrans H.Mis'St.MathoBaeten en Jch.Smits s Heüur en Eucharistie Eerste Vrijdag van de Maand .Toegewijd aan verering HcHart Jezus Gez.H.Mis Rozenkransgebed Gez.HcMis Johannes Woltors en Gertru da Pécters 10.00 8.00 8.00 1 9 o 00 üc 00 1 9 o 0(J 1 9 o 00 19.CQ 18.45 1 9 c, 00 1 9 o 00 8 o 30 10.00 L e Nelissen J Pcoters FroVerstappen MISDIENAARS Zaterdag Zondag s Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 19.00 8 c 30 10o00 8.00 8 o 00 Gebr<?Nellen Th.Schopers - H.Janssen Rev.Rijswijek - 3.Maas H.Maas - E.Geurts S.Geurts - Fr.Arts T.Janssen P.Vcrsteegen R,Zanders - TcDijkmans Gebr «Maas TweSteeghs - T.Dijkmans X s - KERKKOOR Maandagavond om 20.30 uur repetitie in"de Kerk. DAMESKOOR s Donderdag, 28 september om 2 uur de requiemmis zingen^ COLLECTANTEN Zaterdag Zondag 19.00 8.00 19.00 19.00 9 M 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2