O VAN HANDUERK EN HANDENARBEID op 7 on B BKTOBER A.S. - v? IN HET 3EUGDHUISDEP.PETERSSTRAAT Hierbij nodigen wij alle inwoners van Oirlo en verdere belang' stellenden uit, om eens een kijkje te komen nomen óp onze ton' toonstelling. U zult zien het is werkelijk do moeite waardp wat onze dames dit jaar weer gemaakt hebben aan handwerk on handenarbeid. Teveno zijn or verschillende aktiviteiton voor de kinderen. En omdc.fc we weten dat de Oirloso mensen de missionarissen een warm hart toedragen, zijn wo er zeker van dat net zoals voor gaande jaren de belangstelling hier voor groot is. Openipgstijdent Zaterdag 7 oktober van 18.30 - 22 uur Zor.dag 8 oktober van 10.30 - 12.30 uur van 14.00 - 22.00 uur Zondag 8 oktober om 22.00 uur zullen do loten van de verschillende aktivitoiten getrokken worden. Oirlose mensen tot ziens op onze fflissie tentoon stelling. Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Jrg. 9Nr...4X. x^MJV_y Datum. 20 september 497S 1. - TENTOONSTELLING VOOR DEMISSIE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1