HANDBOOGSCHUTTERIJ "WILLEM TELL" Afgelopen zondag was do interlandwedstrijd Belgisch-Lim burg - Nodorlands Limburg. -• - Th. Achten behaalde daar 450 punten en stond daarmee op oen elfde plaats. t Vanavond, donderdag 28 september schioton we vriendschap pelijk togen do Waldschutters thuis. De aanvang is om 20.00 uur. A.s. zaterdag 30 september is in Nuth do Limburgse Jeugd en Aspiranten dag. I Vertrok om 12,30 uur bij B.v.d.Ven. Jongens donk aan je schietpas Zondag 22 oktober is in Venzèlderhoido de Districtsjeugd dag. A.s. zaterdag 30 september is do verrassingsavond. A.s. zondag 1 oktobor is er weer maandpuntonschieten. Het Bestuur. DORPSAGENDA Zo 1 oktobor Di 3 oktober Za 7 oktober 7+8oktober Fanfarc+Drurnband Basisschool D.I.S. Missienaaikring Basisschool Concert Westorhoven Algemene Ouderavond Oud-ijzeraktie Tentoonstelling Vorgadoring Ouder- 10 oktober commissie 12 oktober L.V.B. Vr. 13 oktober Basisschool Za 14 oktober Fanfare+Drumband 21 oktober Fanfare Onderuijsmiddag Donatoursrondgang Deelname Gemeente lijk Muziektoernooi Ysselsteyn Zondagochtendconcert 22 oktober F anfare 29 oktober 5 november Fanfare+Drumband Fanfare Schouwburg Venray Concert Uiesterbeek Opluistering Aller heiligen vie ring 18 19 nov. 23 november 18 docember 15 oktober 7 novmober L.V.B. Willem Teil Schuttorsweekend L.V.B. Fanfare Drumband Zondagochtendconcert "De Ruif"

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 16