"f GOED GEWOON 1001 REDENEN om oon foostjo to organisoron, bv Familie* roönic, bruiloft, dropping, - barbocuon, porsonoelsfoostjo otc. otc. 1001 REDENEN om dit to houdon in s - - HDo Luchtpoai" Centrum" van Pool on Maas, 0aso> van< Rust Hot idoaló contrum voor al Uw activitoiton. Vraag prijsopgave tol 04789 - 1954. Dit wookond speciaal aanbevolen: Soop - varkenshaas jo - roomsaus - ch-amp.- ijs Zatordag v.a. 13.00 uur tot 's nachts 1.00 uur Zondag v.a. 11.00 uur .tot 'a nachts 1.00 uur Voor partijon on groopon natuurlijk andbró tijden mogelijk. Onzo" FRITURE is goopond tot 's nachts 12.30 uur. VAN DE ZEEUWSE KLEI! lokkor Oirlosoujog Oirlo, 19.50 Wij zii'n Qoopond Woonsdag v.a. 16.30 uur tot 's- nachts 1.00 u. Dondp.rdag .idom Vrijdag idom Tol. "04787 - 282 CUSTERS I f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 14