mededelingen' Ook dit jaar laton uij do leerlingen van do zesde klas doGlnomcn aan oen jDS^choJLoai^sch .onderzoej^ om de nodige gegovons to verkrijgen, die oen verantwoorde bosluitvor— ming inzake de keuzo van hot jj/G^rv^l^ojnd^rujij^s^kunnen be vorderen. Het schriftelijk onderzoek, dat dool uitmaakt van deze test, zal plaatsvinden op dinsdag 10 oktober a.s. De tijden hiervan wijken enigszins af van* de normalo schooltijden, namelijk van 8.45 - 12.15 uur 13.15 - 15,45* uur De loerlingen dienen dus rekening te houden met een kor- tero middagpauze. t it VAN DE •v~1- - v B' A S I S S C H O D L V —r- M ~r - a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 11