torstand door oen misvoxfctand in de D^I^Sv^ofonsio af to straffen (1 - 2)* Ditokt na rust look DvI*S* via P.Hel- dons on H*Holl0gorte een veilige 4-1 voorsprong bereikt to hobbon-, doch Welderslo dood wederom iots terug (2 - 4)T Honk Holiegorb had vlug het antwoord goreod (2 - 5), maar andermaal word de stond verkleind door oen oigon dóolpunt (3 - 5). Tien minuten voor tijd word definitief hot von nis over holderslo govold ttoon andermaal Honk Hellegers, ditmaal uit ocn scrimage, do eindstand op 3 - 6 bracht* Ean viorde doolpunt van Henk Hellegers werd afgekeurd, omdgt de schoidsrochter reeds het einde geconstateerd had, on dat is hu eenmaal beslissend* M-*Alards (Pleldoralo) deed het als wedstrijdleider hooi best* Geystoren 2 - DèI*S, 2 1-1 In Goysteron werden de puntjes broederlijk gedeeld* In de eerste speolhelft wogen beide partijen goed tegen elkaar op, met govaarlijke situaties voor beide dooien. Het eerste succes was voor Oirlo, toon Idim Kustors een hoekschop van Hartion Voormans inoens in do uitorste hoek kogelde, (0-1 Dirokt na rust stopte 3ac*Diroks bokwaam oen hard schot doch de torugspringondo bal werd toon ovor de kansloze 3ac gowipt (1 - 1), Ondanks dat Dan Versteegen wegens oen blossure als linksbuiton ging meehuppelen (er waron goen wissolspelers voor hancTon?????) kreeg D,Ï,.S,. toch de beste kansen* Een ervan kroeg Herman f1aos9enf doch zijn loeihar de kogel vloog rakelings naast. Een bijsmaak aan deze wed strijd waren de twee waarschuwingon (elke partij een). Golet op do tonlastonlogging door de arbiter, kwamen beide spelers er good van af* Hot mooio was echter dat do toch wol zwakke schoidsrochtor zelf niets gezien hoeft on vol ledig afging op rolaas van dorden* "Volgons oon aanwezige schoidsrochtorscontroleur had hij (controleur) do onfraaie gebourtonis al enige poos zien aankomen". Terug naar hot vootbal kan worden gezegd dat beide ploo- gen zoor tovredon do kleedkamers opzochten, ZONDAG VOETBALLEN ALLE 0IRL0SE ELFTALLEN WEER THUIS, VAN 10 TOT 4 UUR Hay Achton (wodstrijds)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9