porkto tijd (bfc. ma*imaai 5 jaron) elders gewoond to hebbofvi 2> in do betreffende plaa'ts con functie verkrijgen in hot maatecbappo-li jfee oo/of economische gebeuren voor zover hot wonen top plaatse als gevolg van die functie nood zakelijk is (ter booordoling van burgemeester en wet houders). Oe Dorpsraad PROGRAMMA DIS SENIOREN ZONDAG 24 SEPTEMBER (scheidsr.. Dan Vermeer) half drie (scheidsr.. Hay Danssen) 12.15 uur (ucdstrijdl. Frans de Mulder) tien uur (wedstrijdl. Doop Doosten) twaalf uur Zaterdag 23 septembert D*I.S.-votQranen - Morsolo-votora- nen Mededeling voor spelers D.I.S. Houdt zaterdag 7 oktober vrij voor de OUDÜDZER-AKTIE. Res&fetaton on vorslagofi afgelopen wookendt Voteranens Merselo D..I.S. 2—0 De oerste helft ging gelijk ep. Na rust werd de strijd iets harder en behaalde Morsolo via twee doelpunten de overwinning. Bij een 0 0 stand kreog D..L.S,. een straf schop te nomen* doch Dan Rutten had pech on trof slechts de lat. Komende zaterdag is de kans om revanche te nomon tegen dezelfde togenstandernu echter in Oirlo. Venray 3 - D.I.S. 1 2-3 Zij hot wederom mot veel mooit^ heeft ons eerste haar togonstandor op afstand kunnorr houden. In een sportieve wedstrijd bood het Deugdigo Vonray 3 goede tegenstand en gaf zich eerst kort voar #et oindo definitief gewonnen. D.I.S* 1 - G.F.C. 2 D.I.S. 2 - E.E.V. D.I.S. 3 - T.0*P# 5 D.IS 4 - Holthees 3 dTs

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 7