Do Boofjes zijn ook nog afgevallen en daarom' willen wij met klas 2 beginnen. De meisjes van klas 2 kunnen zich opgeven bij mevr. van Lierop. De kosten bedragen ƒ.25,00,. Als jullie je opgegeven hebt, dan mogen jullie zondag al naar de club komen. De club duurt van 11,00 uur tot 12.30, Clubdatas Klavertjes 21 sept. 5 okt, - A.pesnoetjes -i "30 sept, 14 okt. Lachebekjes 27 sept. H qkt. Pottebakkdrs1 okt,; 15 okt, De Leiding.: ■U- .A-.G-.H-.E S .E- K-.3 E S (4° klas) 0ullie" hebben woensdag- 27 - septem-ber weer club, We beginnen dan in plaats van om 7 uur om half 7. Dit houdt dus wel in dat hqt om 8 uur afgelopen is. 'Misschien dat het in de wintermaénden nog verzet wordt naar 6 uur. Jullie naam werd "üitgödöchtdoors Silvia Verstegen, SWINGERS Willen jullie maandag 25 september om 7 uur in het Jeugd huis bijeenkomen om de afscheidsfuif met jullie leidster te bespreken. GEBOREN! De 'groep Jullie hebben weer club op 1 oktober van 11.00 tot 12.30. Willen jullie a.u.b. een schaar meebrengen. -;r,tpt dan, 4 De leidsters. -i -• v J K MG 'i - ~r i 'i W V V* U f „POTTEBAKKERS I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4