O 1 V BENOEMING HOOFDLEIDSTER KLEUTERSCHOOL "T HUMMELKE" De Stichting Katholiek Onderwijs heeft een opvolgster be noemd- in de vakature Mevr. Thielen - Custers, te weten Mej. L0v.d.Bekerom uit Venray. Mej» V»d. Bekerom is momenteel 24 jaar oud en heeft vijf jaar ervaring als kleuterleidster aan de kleuterschool "t Deukenhofke" te Venray. -- - - De benoeming gaat in per 15 oktober a.s. Tot dis datum zal mevr. Houwen-Danen als vervangster blijven waarnemen» Langs deze weg willen wij Mevr» Thielen—Custers dank zeggen voor haar inzet en toewijding, welke zij de afgelopen negen jaar voor de kleuters en school getoondheeft In deze zin willen wij mej» L.v.dcBekêrom veel succes en een prettige .werkkring toewensen» BERICHT VAN DE DORPSRAAD - 'i:. Helaas moeten wij U berichten dat de .verkoop van vis zowel in Oirlo als Castenray inmiddels gestaakt is. V Het was voor de verkoper geen haalbare zaak moer. Jammer voor hen die wel van vis hielden. DUS DONDERDAGS GEEN VISDAG MEER Jrg. ...9Nr....4& Datum21 -••aeptember-4-9-7 8 GEEN VISVERKOOP MEER» I Redaktie-arlres:-Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur F i Sf 1 t S - - -*■ r f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1