de pakketpolis ziektekostenverzekering van interpolis tel: kantBren afdelingen L.L.T.B. GIRL0 0478? - 641 MEERL0 04789 SW0LGEN 04789 - 1224 - alle werkdagen van 8,00 -16,45 uur, VERTEGENWOORDIGERS: J. Mooren 04789 - 1249: Chr. v.d. Paa 04709 - Een ziektekostenverzekering die een maximum dekking geeft voor alle kosten 'die met'ziek zijn 'te maken hebben, zoals huisarts en apotheek, specialisten hulp, verpleegkosten, ziekenvervoer. tandheelkundige hulp voor kinderen geboren na 31 december 1968. enzo voorts enzovoorts. Ziektekostenpakketpolis van Interpolis 'n hele zorg minder Een minimaal eigen risiko van 350, per polis. Studerende kinderen in de leeftijd 18 tot 27 jaar kunnen worden verzekerd tegen kinderpremie, (is de .halve premie voor personen vanaf 18 jaar). Grote kortingsbedragen bij eigen risiko van 1.000,—, 1.500,— en 2.000,—.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 18