HANDBOOGSCHUTTER 13 W I l L E M TE L L" Afgelopen zaterdag waren de Limburgse korpskampioenschap pen, en daar werden de volgende punten geschoten? 1. H.Vissers 219 226 445 2. Th,Achten 218 219 437 3, 3.Vissers 219 210 429 4, H,v,d,Ven 210 218 428 5. 3Bartels 198 211 409 6, P,v,Lierop 202 204 406 Hiermee zakten wij van do 11 naar de 14 plaats. Zondag waren de persoonlijke kampioenschappen. Hier werden de volgende resultaten behaald? Theo Achten 226 229' 455 :-W,i/issers 226 219 445 '3.Vissers 222 224 446 H.v.d.Ven 217 208 425 P, vdVen 214 209 423 Theo Achten plaatste zich als eerste reserve voor hot Lim burgs team en schiet a,s, zondag mee in de interlandwed strijd België - Limburg tegen Nederl, Limb, in Millen (België) Op 28 september schieten we oen vriendschappelijke wed strijd tegen de Lüaldschutters thuis. De districts jeugddag is verschoven naar 22 oktober. Deze wedstrijd wordt verschoten in Venzelderheide Aanvang 14.00 uur. Op zaterdag 30 september wordt in Nuth de Limburgse 3eugd en öapirantendag gehouden, Aanvang van de wedstrijd 14,00 uur. A,s. zondag is- voor diegenen die de eerste, zondag nog geen maandpunten geschoten hebben, de gelegenheid die dan als nog te schieten, •- -* Het Bestuur, DAMESKOOR 0IRL0 Zaterdag 23 september om 6 uur de H.Mis zingen bij gele genheid van het 25-jarig jubileum van 3,Nabben, Maandag om 8 uur repetitie. DONDERDAGS GEEN VISDAG MEERJ (3 i f 0 f f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 13