O c LP bi PEUTERS PEEL Zfl'AL R 0 B' B E D 0 E S A.9, maandag 4 september is er weer een ouderavond. Op deze avond zal er onder andere iemand komen van de Jeugdbibliotheek Uenray om te praten over kleuter en peuterboeken. - Tevens wordt op deze avond een nieuwe leidster-be stuurslid gekozen. Opgave van kandidaten kan nog tot 1 september aanstaande bij Chr. Loonen tel, 311 of bij Drea Driessen tel, 680, Deze avond wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van de basisschool. De aanvang is 20,00 uur. - U allen bent -van harte welk-om. Óestuur en leidsters. Zaterdag 9 en zondag 10 september'is de Jaarlijkse collecte van de L,V.B, voor het ziekentridium Jrg. ...5>Nr37 I Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datumgjjatig"US't'U"S"-"T97'Q - A

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1