O c Het vakantierooster voor samengesteld Onderwijsmiddag Herfstvakantie Sinterklaas Kerstvakantie Carnaval Paasvakantie Koninginnedag Kermis Schoolreis klas Hemlevaart Pinksteren 0nderuijsmiddag Zomervakantie het schboljaar 1978-1979 is als volgt 29 sept - 1978 16 Tflm 20 okt. 1978 6 dec. 1978 dec. 1-978 t/m 5 jan.'79 fsbr.t/m 28 fsbr. '79 t/m 25 april '79 april >79 é-n 15 mei 179 mei 179 en 25 mei *79 juni '79 juni 1979 juli t/m 10 aug0 *79 3-4-5- 25 26 16 30 14 23 24 4 15 1 Wellicht ten overvloede wijzen wij U erop. dat de kinderen van de lagere school voor het SCHOOLFONDS geen geld mee naar school hoeven te nemen0 Ook niet voor de schDolverzekeringj hiervoor moeten wel het formuliertje volledig ingevuld mee terug bren gen O DORPS AGENDAS maandag woensd» weekend dinsdag 4 september 6 september 7 en 8 oktc 26 september Ouderavond Peuterspeelzaal Spellenmiddag voor de kinderen LUB Tentoonstelling Missienaakring Algemene ouderavond kleuter-en basisschool DATA AGENDA haale.kkér 32 tel, 6C0 I Jrg9 ..Nr.36 Datum2.4....a.U.ftU8.feUS.....1.9 7 8 MEDEDELINGEN \lAN DEN BASISSCHOOL Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 680 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1