O c DORPSAGENDA Maandag 4 spptember 7 en 8 oktober Peuterspeelzaal Ouderavond Missienaaikring Tentoonstelling Voor TAXI belt U natuurlijk naar oc«c 04780 - 2316 b.g.g in. Venray 04780 - 4261 GEVONDEN G0 LINSKENSy Castenrayseueg 3, Oirlo CENTRALE V E R U A R M I NGG VOOR in woonhuis en/of stallen (gas en olie stook) SANITAIR- KOUD- UARMUATERIN STALLATIES Gc DUYF NIEUWE BAAN 25, TIENRAY Vraag vrijblijvehd offerte."" Ook het adres voor onderhoud en reparaties,; g. 9Nr...3&- O O Q A. VAN DEN BEUKEN DAMESFIETS .merk Cortina Redaktie>-adres: Haalakker 32 Tei. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datum1.7.a ug-us'tus-.19.7 0 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1