MEDEDELING \lD. BASISSCHOOL De gymnastieklessen zijn dit schooljaar als volgt geregeld maandagmorgen klas 2-5-6 maandagmiddag klas 1 woensdag klas 3-4 - donderdagmorgen klas 1-4-5-6 donderdagmiddag klas 2-3 - De zwemlessen zijn op dinsdagmiddag voor de klassen 3 en 4. DORPSAGENDA 11 augustus DIS Jaarvergadering 13 augustus DIS Toernooi senioren en veteranen 7 8.okt» Tentoonstelling Missienaaibring DATA DORPSAGENDA s Haalakker 32 tel. 680 LANGS ..DEZE. lil E G D..A N K E N- U13 IEDEREEN U00R D, E GETOONDE BELANGSTELLING BIJ DE OPENING \J A NKAPSALON MARLEEN \l AN G-E STEL V I C I •i D A N K B EI UI G l_N G_ ,OEL DERF" -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 8