DAMESKOOR Haandag 14 aug. begint de repetitie niet zoals ge-tuoonli jk om half negen, maar om 8 uur. Vrijdag 18 aug. om 2 uur de huwelijksmis zingen voor het bruidspaar Voesten-van Rhee. Het bestuur RIDVERENIGING SPORT NA ARBEID Uitslagen pony-concours Vlierden s ring 4 1e achttal 2e prijs ring 5 2e achttal 2e prijs ring 9 viertal 2e prijs riijg 30 Eed Peters - Soeki 2e prijs ring 33 Hartin Loonen .-Oria ,6e prijs ring 34 Toin Arts - Rebel 2e prijs ring 34 Dos Nelissen - Pluco 6e ppijs ring 35 Deroen Pepplinkh-Carola 1e prijs springen cat. D-licht Derden Pepplinkhuizen -Carola 3e prijs A#s. zondag .13 aug. gaan de grote paarden naar een concours te Heterik. De uitslag v.h. concours voor grote paarden te Uellerlooi ring 4 viertal s 4e prijs ring 21 Trudy Vermazeren -Pandoer 2e prijs springen cat. Beginn. Dan Loonen - Hiranda 10e prijs PRINCESSEBOONTDES 1 en A N D ID V I E A. DIDKHANS HOGEUEG 10 TEL. 204 AUGURKENPLUKKERS (STERS) - OOK IN DE AVONDUREN STEVENS tel. 276 Het bestuur gevraagd E KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 7