SV D.I.S. OEFENPROGRAMMA DONDERDAG. 10 AUG. DIS 2 - VENRAYSE POLITIE aanvang 19.15 uur - terrein Pascalis DIS 1 - RANK XEROX I aanvang 19.15 uur terrein St. Servatius JE DAN TIJDIG AF M DONDERDAG 17 AUG. s SAMBEEK I - DIS 1 DIS 2 - SAMBEEK 2 aanvang 19.30 uur aanvang '19.30 uur LEDEN DENK MORGEN 11 AUGUSTUS AAN DE JAARVERGADERING AANVANG HALF NEGEN IN DE KANTINE. VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY Oudercursus Deze cursus is ouders en b estaat uit 5 of De onderwerpen bestaan uit s - zwangerschap - ?otg rond de - hoe een kind jaar; -.leren omgaan bedoeld voor a.s. en jonge zes bijeenkomsten. welke behandeld zullen worden - zorg voor moeder en kind; bevalling tijdens het kraambed; zich ontwikkelt in zijn 1e levens met het kind. Bovenstaande cursus begint eind oktober. Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij het Groene Kruis Venray tel. 04780-1269 ZONDAG 13 AUGUSTUS DIS I toernooi KUN JE NIET, MELD aanvang 11.30 uur aanu/eaiijg -11.00 uur ft - t, - i. -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 6