Het kamp zit er weer voor een jaartje op, maar het zal intus sen wel bij ons in herinnering blijven. Het was .„leuk, en..de schat hebben we toch nog gevonden, 0 ja, we moesten jullie nogmaals bedanken en de groetjes doen van Oom Sjef voor het goede speurwerk. In Amsterdam waren ze ontzettend blij. Blaar nu is het kamp voor-bij en zullen we weer met de hj°rdes beginnen, Ue zullen nog wel een paar weekjes wachten omdat het kamp laat was. De eerste week van september zullen we., weer beginnen. Tot dan - Groetjes v.d. leidsters DRUHBAiMDRE PETITIES - A.s. zondag 13 aug. zijn de lüatermeulefeesten te Hout-Blerick De drumband neerrft hieraan deel Ue vertrekken om 4 uur bij Marjac. Om 5 uur is ons optreden gepland voor de jeugd en senioren. en s enioren. - Dinsdag 15 aug. is er voor de jeugd repetitie om half zeven en voor de senioren vanom half acht. DIS B1 - Uanssum B1 DIS C2 - Uanssum C2 3-1 2-5 Programma zaterd, 12 augustus DIS A1 DIS B1 DIS C1 DIS C2 - Leunen C3 Leunen D2 - DIS D1 DIS D2 - Leunen D3 - DIS E1 - Uanssum E2 Uoensdag 16 augustus DIS C2 - Meterik C2 PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" - Venray A3 half' Vier - toernooi te Broekhüizenvorst aanv. 12.30 u - vertrek 11.30 u is vrij 11 u uur - vertrek elf uur 1 0 uur 1 0 y 1 5 u 19,00 uur Aanmelden van nieuwe peuters op dinsdag- of vrijdagmorgen op de peuterspeelzaal,A.s. dinsdag begin nen we weer. HALLO WELPEN \J\J DIS OEUGD Uitslagen zaterdag 5 aug. - 1 3 t i X l'ie hebben a,s. zaterdag van 6-7 'uur -repetitie- voor de jeugd

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5