SV DIS KORFBAL Dc volgende week beginnen we weé-r met-trainen XX Dinsdag 15 aug. van 18.30 uur. - 19.30 uur voor de Aspiranten II. XX Woensdag 16 aug. van 13.30 uur - 14.30 uur a voor de Aspiranten I ;:en pupillen. XX Woensdag 16 aug. van 19.00 uur - 20.0Q uur v- junioren» - Woensdag 16 aug. van 20.00 uur - 21.00 uur seniqren.' 1 Voor de junioren en 'senioren komt een.trainer, Dhr. Holtackers. - We hopen op een goede opkomst. Tot ziens- op de Heesakker. -Leidsters korfbal -OP ZATE R D A Kr '-"•■■■ T. G - 12 A U G' U: S T U S IN ZAAL 1 T W I E L - TE MELDERSL A/.NVANG s half acht ■- «cni- HET flEDEWERKÏ'MG VAN ,m DRIVE-IN-DISCO-SHOW -■ :t .1 - i -* - 4 -* 1 1 1 - '-ft - zi m c PJ sco - - mrf— - - jf - ri 1 ,#l 1 9 1 1 - J j i l 0 - 4 "k - SPACE 1 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4