VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY Kleutercursus üeze cursus bestaat uit een serie van zes bijeen~ n jl^s b c cl o e i d vaor ouders met jonge kinderen. Aanvar eind oktober. Üe4 onderwerpen, welke behandeld zullen worden zijn Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij het Groene Kruis Venray' tel. 04780-1269, WILLEN TELL Tot onze grote ontsteltenis moesten wij afscheid nemen van onze vriend KAREL ACHTEN. Zijn opvatting over het plezier en de vriendschap die hét handboogschieten tot ware ontspan ning kunnen maken, zullen ons tot voorbeeld blijven strekken Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe, die nodig, is om dit verlies te kunnen dragen. Op 30 juli wist Dan Peeters tijdens de Nederlandse Kampioen'- schappen beslag te leggen op de 3e plaats in de 5e klasse met een puntentotaal van 381. Dan, van harte proficiat! •Van de andere 2 deelnemers aan cfeze kampioenschappen t.w. Piet Drabbels en Cees van Eyck-sr,-was- helaas alleen de eer van het deelnemen weggelegd. Op 1 2 augustus zullen twee zestallen deelnemen aan het schieten om de D. V .S-bekex.- Aanvang - 14,-00 uur op het schiet terrein in Cirlo. Vertrek om 13,15 uur precies bij Narjac. 'Deelnemende schutters krijgen nog bericht. Op 17 augustus aanvang 20.30 uur is er een ledenvergadering op de doel. Eventuele extra agendapunten v<5<5r 15 augustus indienen bij de secretaris. PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" Wij zoeken een nieuwe leidstet voeren1 morgen per week ter vervanging van Gerry Dercks, die tevens ook bereid is de leid sters te vertegenwoordigen in*het bestuur. Informatie te ver krijgen bij Mevr. Driessen of Mevr, Loonen - het bevorderen v.d. gezondheid v.h. kind - omgang en aanpak v.h. kind;* - hjet voorkomen van ziekten; de meest geschikte voeding en eetgewoonten; m t -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3