Zaterd Zondag Maand, Dinsd. Dond. Vrijdag Zaterd. 19.00 Ggz. H.Mis jaard. Simon Claessens en jaard. Joh. Willem van Dijk 8*30 jG'ez. H.Mis maandd. Teng Steeghs 10.00 Hoogmis jaard. Karei Hesen en Anna Gertruda Heijligers 8.00 H.flis MARIA TEN HEMELOPNEMING 19.00 Gez. H.Mis maandd. Wilhelmina Michels-van Osch 8.00 H.Mis v' 8.00 H.Mis 14.30 PI. Huwelijksmis bruidspaar Voesten-van Rhee 19.00 Gez. H.Mis Toon Arts namens de oude buurt en voor Dan Zanders, i- Zaterd Zondag 19.00 L.Nelissen 8.30 0.Peters Er. Verstappen 10.00 DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd Zondag Maand. Dinsd. Woensd Dond. Vrijdag 19.00 Th.Schepers - H.Janssen 8.30 Gebr. Steeghs Gebr. Maas Fr. Arts - R.. Zanders Tw. Steeghs - T.Dijkmans P.Versteegen - E.Geurts S.Geurts - H.Maas T.Janssen - J.Maas KERKKGOR repetitie maandag 20.30 uur-' KERKPCETSEN dinsdag 13.30 uur Mevr. Mevr. Mevr. VOLGENDE WEEK s Gezinsbijdrage Voermans-Baten Hoofdstr v.Rijswij ck-Martens Peters-Cox BEDEVAART NAAR 00STRUM i zondag 27 augustus LANGS DEZE WEG WILLEN WIJ DE LEIDERSEN LEIDSTERS BEDANKE VOOR HUN SPONTANE INZET, VOOR HET SLAGEN VAN DE KAMPWEEK VAN ONZE LELPEN. HET WAS VOOR HEN EEN ONVERGETELIJKE WEEK. - - NOGMAALS ONZE DANK DE OUDERS KERKDIENSTEN PAROCHIE OIRLO £J?I l FQTANTEN 10.00 8.00 19.00 8.00 8.00 14.30 ,c Weensd.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2