O EZ _J V/ o j er L -J J dale's Het dameskoor heeft dringend versterking nodig. Kunt U zingen en heeft U interesse om toch misschien lid te worden, kom maandagavond a.s. dan eens een repetitie bij- wonen0 U bent van harte welkom. 5 liJij zingen van 8 tot 9 uur. Daarna houden we e.en kwartier koffiepauze, waarna we nog tot 10 uür repeteren. U kunt ook contact opnemen met een v.ö. volgende bestuursleden Mevr. Peters-Cox Hoofdstraat 38 tel. 666 Merr. l/ersleyen-Kuypers Hogeweg 6 teir 501 Mevr. v .Rhee-Hermes Hoofdstr.12a tel. 291 AAN HET BEGIN-UAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR •Maandag a.s. om kwart voor negen gaan de school deuren weer open. De vakantie voor de kinderen zit er dan weer op, Sommige ouders zullen een zucht van verlichting slaken; andere zullen verbaasd zijn, dat die zes weken al weer voorbij zijn. Hopelijk hebben zowel"de -kinderen als hun. ou ders een prettige vakantietijd achter de rug en kunnen ze weer met nieuwe energie aan de slag. Dit laatste geldt ook voor de leerkrachten, die daar ben ik van overtuigd - alles op alles zullen zetten om de kinderen een zo goed mogelijke begeleiding te géven. Moge Gods zegen hen hierbijn helpen, -• - M.v.d. San den Hoofd der School JrgNr. ■~I /~7 1 --\ r~ AAN ALLE U I T 0 I R L 0 Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags i 8.00 uur Datum.1.0 ...aug.u.s.t.u.s....1.9 7 8 A\ J\A H JV OPROEP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1