O u ro Nu we de maand augustus zijn binnengeschreden is voor velen cte vakantietijd voorbij of nadert-z'h,einde» VAKANTIETI3D la dolce far niente het zalige niets doen hebben weer velen beleefd. Vakantievieren is een persoonlijke [beleving, die ook moeilijk te vertellen is'aan anderen» Aan je vakantie geef je een eigen inhoud eh je stelt bepaalde doelen. Die doelen verschillen nogal voor de een en de dhder. VAKANTIETI3D - of je fietsend door de polders van Lutje broek hebt gereden; of je hebt je genesteld aan het zandstrand op Ibiza; of je bent amateur-bergbeklimmer geworden in Zermatt; of je hebt de jaarlijkse jaarmarkt bezocht in Venray; of je hebt je huis geschilderd; feit is dat je even geestelijk vrij was om de activiteiten zelf te bepalen. VAKANTIETI3D - hebt opgedaan en beleefde keren hun eigen gewoontes len van het onze., 3e hebt lijk mee verrijkt. een tijd dat je beslist vele indrukken hoe bewoners van andere-streken en vol en cultuur hebben, die zo kan verschil het „geaccepteerd en je er zelfs geeste VAKANTIÊTI3D - een verrijking voor je geest, hoe je vakantiedoel ook geweest mag zijn. Een zinvolle tijösbesteding waardoor we herontdekken dat welzijn een* zeer voorname factor is in ons leven. VAKANTIETI3D - een tijd van weïzTjlTJ'die*"we ieder gunden en die wij iedereen het hele jaar toewensen. Welzijn in ons dage lijks werk, 'in het leven van iedere dag, Jrg.Nr...3.3, O O, Datumjdoad.*....3....aUÖ*.....l 978 V_A=K__A_N__I__I_E_T__I3_D - PRETTIGE WERKTI3D \>ób*ü jullie allen - -De re dak tie t Redaktle-adresWaalaicker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Q-M 0.. O 0 •t» t 'i t i ki r N f- i J t W V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1