O Jrg9. Nr32 Z2 batum.:...'..dQnd.#....2.9....jun.i....1.978 R U M B A N D "ONS GENOEG E_N_^ - Op het j1xzondag te J^aasbree gehouden Federa tief Bondsconcours voor Drumbands -en Tamboerkorpsen behaalde onze drumband in de hoogste-afdeling n.l; DE ERED11/1SIE EET 204 PUNTEN Egl\ï 1e PRIDS mV'PRtmOT>IÈ Een prachtigsucces 'voor instructeur en leden v.d. drumband, vooral wanneermen bedegkt, dof rekening gehouden moest wordsn met dö vérjongi'ngf:\/an.-het korps, n.l. een 7-tal jonge tamboers namen voor het eerst deel aan e.n concours, Onze tamboer— gehele korps,me.rd DE 'BÉKtR TOEGKEND uoor het HOOGSTE AANTAL RUNTEN van een korps in de 1e en eredivisie, - Voorwaar een prachtig succes voor instructeur en leden van onze drumband, wat toch een felicitatie waard.is, Door dit succes kunnen zij in het najaar meedingen naar het LlflBURGS KAMPIOENSCHAP'. Op het concours te Maasbree" mochten wij wederom een groot .aantal supporters begroeten, waarvoor langs deze- weg nogmaals ;.onze dank,. i Zondagavond j,l, was de fanfare bij Marjac pre sent om instructeur en lodeo v#d. ctumband een serenade te brengen voor het behaalde succes, waarbij vele supporters v.d. drumband aanwezig waren, Hèt bdstuur w Redakiie-adres: Haalakker 32 Tel. 680 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur maitre Ooep Verstappen! ó'ntving ook de TAMBQERHAITRE-PR13S on het i - r t t f i ti i - V. i.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1