c Datum22...-juni - 497-8-,-v p. S A G E N D A: 25 juni Drumband 27 juni L.V.B. '2'8 juni - —Welpen MAAND JULI Krentje 11 t/m' 15; juli 't Kelderke 11 augustus 13 augustus D#I.S# D.'l#S# Concours Maasbree Fietstocht Ouderavond Kamp ZOMERSTOP Jeugduiielerronde van Noord-Limburg* Jaarvergadering Toernooi senioren en veteranen# DATA VOOR DE DORPSAGENDA: HAALAKKER 32 DAMESKOOR Zaterdag 24 juni om 7 uur de H*Mj_s zingen# Maandagavond om half negen de laatste repetiti Voor de vakantie# e t Redaktie-adres: Haalakker,32 Tel. 680 kopie bjnnen vóór dinsdags f8.00 uur i i -f L 'i t i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1