Datum;. ...dónde.rd.c.... 15.... juni 19 78 MEDEDELING Zoals uellicht bekend?is vorige-week het bestuur,van het Gemeenschapshuis;afgetreden Het p-ieuwe Stichtingsbestuur is nu als volgt Samengesteld voorzitter s. M«v-»d# Sanden secretaris G<,Goorepi penningmeester:G .Claessens Voor sleutels en afspraken lokalen kunt U terecht bij H.v*d0 Sanden, Haalakker; tel. 763. Voor correspondentie bij G.Gooren Gunhaekweg 10; tel. 34-7. amens de gemeenschap willen wij het afgetreden be stuur bedanken voor het vele en het goede merk door hen verricht Het bestuur Repaktie-adres^: Haalakker 32 Tei. 5 80 kopig binnén'.vóór dinsdags 18.00 uur - i gemeenschapshuis - -• p

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1