O c= zi CJ Daturn...-....d.QndGi>dag....8....j.u.n.i 1978 8_ j Q-ti fij D 0 R - P S A G N D A Kleuter-basisschool 9, 10, 11 juni 't Kelderke 16 juni 25 juni F anfare Drumband Maand juli 't Krantje 11 augustus D,I,S. 13 augustus D#I#S. Ouderavond overgang kleuter-basisschool L ustrumfeesten Concert Sambeek Concours Maasbree Zomerstop jaarvergadering tournaoi senioren veteranen DATA '.VOOR DE d'ÓRPSAGENDA i Haalakker 32 GOUDFAZANTEN HAAN en HEN) Prijs samen 15#00 H300STEN, DEP. PETERSSTRAAT 22, OIRLO. •Jrg9Nr..29... 3 C 13 tel, 6 80 Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopié binnen vóór dinsoags 18.00 uur T r i - t ii 11 ii qft n i r. ja t. - - r *3 f t rx' TE KOOP:

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1