O c= Jrg9Mr... ...28 Zondag 4 juni a„st is er voor alle jongens en meisjes uit Oirlo, d.uj.z. peuters, kleuters en basisschoolkinde ren een KINDERHARKT. D$js alle kinderen tot" en met de zesde-ki:as kunnen dan hun WAAR verkopen of ruilen. Wat kan je-tuaar zoal zijn s xx speelgoed dat je niet meer gebruikte xx boeken die je niet meér-leest xx carnavalskleding die je:-niet meer past xx sleutelhangers ènzè xx alles wat"'-jezelf kunt tiedenken0 SjT naak zelf een leuk kraampje,, Als je dit niet hebt? leg dan alles op een oude doek nf deken0 Bij slecht tueer mogen jullie je waar uitstallen in de gemeenschapsruimte v.d. basisschool. Laten uj.g. hopen, dat het weer zo mooi .blijft, als de. afgelopen dagen.: DAN ZIET DE HELE SPEELPLAATS ERUIT ALS EEN ECHTE MARKT. tl - Alle kinderen..... VEEL SUCCES We hopen, dat er voor jullie veel belangstelling isj ook van de kant van de ouders. DE KINDERMARKT. IS. OPEN VAN HALF TWEE TOT; VIER UUR. f A Leerkrachten en Oudercommissie AO Datum.d.Q.nd-e.r.dag>. ..1j.u.n.r 1978 Redaktie-adres: Maalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur - to V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1