van de basisschool - ^ejvjdagjs uit 1. Dg leerlingen. van de klaësenf 3;s 4 en G zijn niet a.tJ.c leerkrachten groteren op. schoIlrei.S: t^eweest-^ Da- reis ging near Anrwerpen (België)'U'aar we de' prachtige Zoo (dierentuin) beznene hebben en daarna naar do speeltuin Suroe te Dorst» Ean dag or:; niet gauw te vergeten» De j.eG^lingsn ven gg k ia cd een 1 en 2 nson in ug ïsaand jura een dag naar "ae Bergen" in Wenruy^. 7;iJ -.zullen-..o;p jnn nxddog grans wonneer er goed weer-voorspeld -ie» - :v.>i De leerlingen van klas ,6 gaan in het kader 'Van je noncnj.verlatersaktie gedurende de tweede helft van juni en~ 51^ LafJ0n cp 8taP* ondsr andere naar Phantasies lang! (te-st^Dtki-ts jgïmf) en 2a,ndvoort aan de zeoc 1 w"!;a irr; Redaktie-Edres:'Haaiakker 32 Tel. 6 80 kc^ie binnen; vócr dinsdags 18.00 uur J'9"9r'"'r-2:A C^lIk£) Datum..25-..me-i--1-9.7-8-tr-- T<* v y .44

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1