K. ERKDIENSTEN j 1 HOOGFEEST PINKSTEREN EN KERMISZONDAG Zaterdag 18..45. uür Rozenkransgebed 19.4)0 uur Gez. H.Mis jaard. Sofia Verdellen en maandd. Simon Cleessens - -- VANDAAG.EN MORGEN COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN. ■8*30, uur H.Mis Sef Direcks namens de buren 10.uur Hoogmis overl. fam. OaBssen-Oenniskens Predikant s Pater Koopman over Maria-vererinc v.d. H.Gertrudis - Patrones v.d. Parochie uur H.Mis Mart\/.0irschot en Cath. Loonen uur Hoogmis voor de -parochie Bisterf elds bondag Maandag Dinsdag F eest 8.30 10.00 10.00, uur 19.00 uur Woensdag 8.00 uur Donderdag 8.00. uur Vrijdag 8.00 uur Zaterdag-4845 uur 19.00 uur H.Mis Catharina Ma'rialof H.Mis H.Mis H .'Mis Roznek.ransgebed Gez. H.Mis Leonard Custers en Barbara Lensse en moot Sef Direcks namens Paardenverzekerin C 0 L L E C T AN T N Zaterdag Zondag Maandag 19.00 8.30 10.00 8.30 10.00 L.Nelissen 3*Peeters Fr. Verstappen 3peeters G.Schoebér MIS DIENAARS Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensd. Donderd. Vrijdag 19.00 8.30 10.00 8.30 10.00 10.00 8.00 8.00 B.P0 Gebr. Nellen Th ^Schepers -H.Oanssen G.Dacobs -R.Direcks Gebr. Steeghs Gebr. Maas - Fr. Arts -P.Versteegen R.Zanders -E.Geurts S.Geurts -T.Dijkmans T.Oanssen - Sj.Steeghs KERMISZONDAG staat er bij de kerk een kapelwagen van Pater Koopman. Deze is te; bezichtigen en laat alles zien'over de Maria-v/erering o MEDEDELINGEN 5 - Volgende, week gezinsbijdrage - - f - 'JW.-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2