s v D I 5 die dan moeten ^elen, kTijger» hier tijdig bericht-varW SW DIS AFDELING KORFBAL Nog altijd zijr\ de fneisjes; e^n ouders van harte welkom em leidster te worden van de korfbal. Belangstellendenrzijn dus van -harte welkom. - gaan functioneren# - De sp.ortkleding.shirt, rokje en sokken zullen voor de com petitie gekocht werden.. De schoenen zullen nu op koxte. termijn gezamenlijk i.v.m. korting) worden gekocht,, omdat deze nu met trainen onmisbaar blijken te zijn. MEISOLSGILOE OIRLO/. j -- A.s. vrijdag om 18.30 Ciur starten wij met de bloemenaktie Enkele leidsters komên-bij tl langs de deur Buiten»de be bouwde kom komt een ajtö met'enkele leden en een leidster* Dij hopen dat er vrijdagavond iemand thuis is* Clubdata Zonnepitjes Swingers Boefjes Klavertjes Apesnoetjes DORPSAGENDA 23 mei 21 mei 1 8 mei 27 mei 2J mei 1 3 mei 1 3 mei 14-15—16 18 mei 21 mei 24 mei 25 mei 27 mei 27 mei 31 mei 4 juni 9-TÖ-TT" 16 juni. 25 juni Gemeenteraadsve Basisschool juni"-1t Kei-derlce Fanfare Drumband Festivals "Slitter swi jek Bloemanaktie Dagreis Peeltoernooi Merselc Schoolreis OPENBARE PAROCHIE - EN L D0RP S 8 A A 0 V E R G A-DE R I-WG H.Vormsel.f Kampaktie rkiezingen Kindermarkt - -Lustru-mf-ees-ten - Drumband Meisjesgilde mei KERMIS Veeverz. - Fanfare Basisschool Kerkbestuur' en Dorps r a a d ;j Basisschool ».i Ui élpert Concm t GcT.ineek Concours F.asbree J v f* X t i Er worden nog regelmatig wedstrijden gespeeld. De spelers, -ZJ •- 9 1 Cl.'* - Als secretaresse van de afdeling korfbal zal Mevr, Spee i i i - - i X k V - -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 16