HANDB0BGSCHUTTERL3. iiiILLEP1.T ELL- Afgelopen donderdag geueest, Uitslagen in HEPIEL VA ARTSDAG - zijn we naar Baexem 20 pijlen 1. Th. Achten 184 11. 3oh.Gommans 144 2. 3.Vissers 179 12. U.Gommans 142 3# P.v.d.Ven 178 13. 3 .Peeters 129 4. H.Vissers 177 14. PI.v.Lierüp 119 5. P.v.Lierop 171 - 15. K.v.Eyck sr. 115 6. 3ac Gommans 167 - 16. L.3oosten 105 7. H.v.d.Ven 161 17. K.v.Eyck jr. 91 8. P.Drabbels 159 18. P.Gommans 89 9. B. v.d'. Ven 149 19. 3os Swinkels 72 1ü. A .Cox 149 20. H. v.Lierop 27 totaal 226 222 220 217 215 209 1309 7# D.Custers 208 8# K.Achten 202 9« 3.Bartels 202 10. 3ac. -Gommans 193 11B.v.d.Ven 189 12.. 3oh.Gommans 188 totaal 1182 13. A .Cox 165 14. P.Drabbels 165 15. lü «Gommans 164 16. C.v.Eyck 144 17. P.Gommans .140 18. PI. v.Lierop 138 totaal 916 19. H.v.Lierop 56 De aspiranten honden aan deze wedstrijd niet meedoen:en heb ben daaróm de maandpunten op eigen doel geschoten s 3..Voermans 187 - Kv.Eyck jr. 110 Dqgenen, die nog'-geen maandpunten geschoten hebben, kunnen deze over 2 weken tijdens de 3e bondswedstrijd afwerken. :- 1 Het b estuur •- Afgelopen zondag was de;2e bondswedstrijd#-Deze wedstrijd telde tevens :uoor de maandpunten# lü-ij behaalden de volgende punten T. H.Vi'isërs 2# Th#Achten 3# P#v#d#\/en A 9-,P v L i e r o p 5#-' H.v.d.Ven 6.- 3#Vissers

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 15