DIS A1 moest zoals bekend naar Holthees om de beslissende wedstrijd te spelen. Na een wat aarzelend begin, kreeg men in de gaten dat tégen dt Holthees beslist niet verloren hoef de teworden, Met 2 bekeken doelpunten waartegen Holthees maar 1 doelpunt met een luchtje kon scorën, kon men -zich op gaan maken voor hetkempioensfeestEen feest, wat al op het terrein begonjdirect na de wedstrijd waren er voor elke speler en dd beide leiders een bos bloemen en vele supporters maakten v,d. gelegenheid gebruik om deze spelers en leiders te feliciteren, PROFICIAT!!!! DIS BI speelde in \Jonray een voetbalwedstrijd met een korf baluitslag, Er word daar met 8-5 :verloren, DIS C1 moest naar Tienray en speelde een fèestwedstrijd s winst met 9-3, - DIS C2 speelde een Erieuze weds tri jd in l/enray. Zij sloten een zeer goed seizoen^ met een klinkende ..6-0 overwinning, De competitie is hiermee t en einde,;'Als wij de eindstanden binnen hebben, zullen wij deze publiceren in 't Krèntje. PROGRAMFIA ZATERDAG 13 MEI Alle elftallen zijn vrij; alleen het E1-elftal speelt mee in het (toernooi te. Swolgen, De eerstè wedstrijd is daar om half 5(5n, Vertrek om a: half twaalf, In verband met het behaalde kampioenschap speelt het Al-elftal a,s, sterdag om 19,00 uur een huldigingswed strijd tegen het A1-elftal dat in 1973 ook. het kampioen schap behaalde, D_I S AR 0_F I C I A T ALSOF. HET NIET OP KAN,,,,,.,,, mot de .kermisdagen vis maar ook iedere donderdag van 11-13,00 uur U BOFT.ALS -U BAN BIS HOUDT VV DIS DEUGD Uitslagen zaterdag 6.mei ,t -• - t - r T 1 I J I t t A 1 «Ta 9 i t - t 4 J. A I 1 t 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 13